Shopping Cart
 • Обемно пожарогасене на рибарски кораби
 • Обемно пожарогасене на кораби - 1
 • Обемно пожарогасене на рибарски кораби
 • Обемно пожарогасене на кораби - 2
 • Обемно пожарогасене на кораби - 3
 • Обемно пожарогасене на кораби - 4
 • Обемно пожарогасене на рибарски кораби
 • Обемно пожарогасене на кораби - 5
 • Обемно пожарогасене на кораби - 6
 • Обемно пожарогасене на рибарски кораби
 • Обемно пожарогасене на кораби - 7
 • Обемно пожарогасене на кораби - 8
 • Обемно пожарогасене на кораби - 9
 • Обемно пожарогасене на рибарски кораби
 • Обемно пожарогасене на кораби - 10
 • Обемно пожарогасене на кораби - 11
 • Обемно пожарогасене на кораби - 12

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


В съответствие с правилата за класификация на морските плавателни съдове РМРС стационарните системи за обемно аерозолно пожарогасене се прилага за защита на следните помещения:

1. Машинен отсек (МО)
2. Рулеви
3. Прилежащи помещения към МО - аварийни дизелови генератори и др.
4. Машинни помещения без постоянно присъствие на екипаж - ел.двигатели, турбини и др.
5. Помещения за съхранение на горива, газове и др.
6. Ремонтни и производствени помещения, лаборатории и принадлежащи към тях шахти и проходи.
7. Хангари и помещения където се разполага оборудване за зареждане и обслужване на въртолети
8. Сепараторни помещения, включително такива за използване за подгряване на горива, помпени помещения, хидравлични системи с налягане над 1,5 МПа и др.


Айекс ЕООД разработва проекти, доставя и монтира системи за аерозолно пожарогасене на плавателин съдове спрямо актуалноте изискванията на ИА Морска Администрация
Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!