Shopping Cart
АДИКОЛ-Т - пенлив концентрат за безконтактно миене

АДИКОЛ-Т - пенлив концентрат за безконтактно миене

Средно вискозен и пенлив, хипер концентрат за външно, безконтактно измиване. Разреждане - вижте в спецификацията. За професионална употреба. Разфасовки: 1...

  • Производител: AJEX
  • Модел: Г10802 Т
  • Наличност: В наличност

Price: 12.00лв. без ДДС: 10.00лв.

Средно вискозен и пенлив, хипер концентрат за външно, безконтактно измиване. Разреждане - вижте в спецификацията. За професионална употреба. Разфасовки: 1 и 25 кг.

Начин на употреба:

  • до 1:6 с вода за активна пяна. Настройка на пенообразуващо устройство около 1 л. от разтвора за 3-5 леки коли.
  • до 1:80 с вода за наболизатор – основно, външно миене;
  • до 1:150 с вода за наболизатор – предварително миене;
  • до 1:6 с вода за наболизатор – миене на двигатели
Продуктът е за професионална употреба. Биоразградим. Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите. Да се спазват инструкциите за безопасна употреба и съхранение.
Индустриална химия
Състав: Алкален хидроксид >5%, амфотерен и нейоногенни ПАВ, фосфонат, ЕДТА-натриева сол, антикорозионни съставки, вода.
Технически данни: Външен вид: почти безцветна течност; мирис: почти без мирис; плътност:1,23-1,25; pН – стойност (1 % р-р): >13.
Начин на употреба: *до 1:6 с вода за активна пяна. Настройка на пенообразуващо устройство около 1 л. от разтвора за 3-5 леки коли. *до 1:80 с вода за наболизатор – основно, външно миене; *до 1:150 с вода за наболизатор – предварително миене; *до 1:6 с вода за наболизатор – миене на двигатели.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: С, корозивно действащ. Рискови фрази: R35, причинява силни изгаряния; Фрази за безопасност: S1/2 да се съхранява под ключ, далеч от достъп на деца; S26 при контакт с очите се изплаква обилно с вода и се търси медицинска помощ, S27 незабавно да се съблече замърсеното работно облекло, S28 след контакт с кожата да се измие обилно с вода, S36/37/39 да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици, предпазни средства за очите / лицето; S45 при неразположение да се търси медицинска помощ, S61 да не се изпуска в околната среда;
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.

Етикети: Автокозметика

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!