Shopping Cart
АФА-126 - за варовик, млечен, бирен, винен камък - 25 кг. туба

АФА-126 - за варовик, млечен, бирен, винен камък - 25 кг. туба

За ежедневно и/или периодично почистване посредством CIP метод на съоръжения в млечната, пивната, винарската промишленост като: пастьоризатори, автоклави, тръбопроводи, танкове,...

  • Производител: AJEX
  • Модел: Г10697/1
  • Наличност: В наличност

Price: 46.80лв. без ДДС: 39.00лв.

За ежедневно и/или периодично почистване посредством CIP метод на съоръжения в млечната, пивната, винарската промишленост като: пастьоризатори, автоклави, тръбопроводи, танкове, филтри на центрофуги, както и за пасивация на нови съдове и тръбопроводи. Отстранява минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък във всички области на пивопроизводството и цялата хранително-вкусова промишленост.

  • Предпазва от корозия и е приложим за всички метални, вкл.алуминиеви, керамични и пластмасови повърхности.
  • Когато се използва спрямо инструкциите, не се отделят азотни газове, тъй като остава стабилен дори при 80оС Т на работен разтвор.
  • Непенливостта на препарата и високата турбулентност в CIP инсталациите способстават за ефективното почистване
  • Отстранява ефективно минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък
  • Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
  • Лесно се изплаква.

Начин на използване:

Чрез циркулация, накисване, обливане, при следните концентрации на работния разтвор: 1-3% за бирен камък, при 10-80ºс, за 10-30 минути; 0,5-2% за млечен камък, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5 -10% за пасивиране, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5-10% за основно измиване на ЦКТ, при 60-80°с, за 30-40 мин.

Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.

Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.Индустриална химия
Състав: Азотна киселина, фосфорна киселина, инхибитори на корозията.
Технически данни: Външен вид: бистра течност; плътност: 1,26-1,30 г/см³; рН-стойност на 1% р-р 20ºС: 1 – 1,2 Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – не повече от 0,1%.
Сфери на приложение За ежедневно и/или периодично почистване посредством CIP метод на съоръжения в млечната, пивната, винарската промишленост като: пастьоризатори, автоклави, тръбопроводи, танкове, филтри на центрофуги, както и за пасивация на нови съдове и тръбопроводи. Отстранява минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък във всички области на пивопроизводството и цялата хранително-вкусова промишленост. СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА * Предпазва от корозия и е приложим за всички метални, вкл.алуминиеви, керамични и пластмасови повърхности. * Когато се използва спрямо инструкциите, не се отделят азотни газове, тъй като остава стабилен дори при 80оС Т на работен разтвор. * Непенливостта на препарата и високата турбулентност в CIP инсталациите способстават за ефективното почистване * Отстранява ефективно минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък * Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода. * Лесно се изплаква.
Начин на употреба: Чрез циркулация, накисване, обливане, при следните концентрации на работния разтвор: 1-3% за бирен камък, при 10-80ºс, за 10-30 минути; 0,5-2% за млечен камък, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5 -10% за пасивиране, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5-10% за основно измиване на ЦКТ, при 60-80°с, за 30-40 мин. Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване. Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Опасни вещества: съдържа повече от 20% азотна киселина и по-малко от 2,5% фосфорна киселина. Символи за опасност: С, корозивно действащ; Рискови фрази: R35 причинява тежки изгаряния; Фрази за безопасност: S 1/2 Да се съхранява под ключ/далеч от достъп на деца; S26 при контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 да се носи подходящо защитно облекло, подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето; S45 при злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът; S50 да не се смесва с основи.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Остатъците от продукта да се изхвърлят на определените места за събиране на опасни вещества. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 25 кг.

Етикети: Индустриална химия, ХВП, ХОРЕХА

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!