Shopping Cart
SHAMPOOWAX - за блясък и водоотблъскващ

SHAMPOOWAX - за блясък и водоотблъскващ

Концентрат с вакса за ръчно измиване. Разреждане 1:200. Придава блясък, водоотблъскващ и антистатичен ефект. Нанасяне с четка или гъба. Подходящ...

  • Производител: AJEX
  • Модел: Г10701/1
  • Наличност: В наличност

Price: 12.00лв. без ДДС: 10.00лв.

Концентрат с вакса за ръчно измиване. Разреждане 1:200. Придава блясък, водоотблъскващ и антистатичен ефект. Нанасяне с четка или гъба. Подходящ за зимно използване срещу заледяване на повърхностите.

Индустриална химия
Състав: Катийонактивен, амфотерен и нейоногенни ПАВ, консервант, вода.;
Технически данни: Външен вид: течност; плътност: 1,00; рН / 1 %-ен р-р / – 6,5.
Начин на употреба: *разреждане 1:200 с вода, ръчно с гъба;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: Xi, дразнещ. Рискови фрази: R41, риск от сериозно увреждане на очите; Фрази за безопасност: S2, да се пази далеч от достъп на деца; S 26 , при контакт с очите – обилно промиване с вода, S 39 да се работи с предпазни средства за очите;S 46 – при поглъщане, да се потърси медицинска помощ.
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка, при температура 0-30°С . Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.;

Етикети: Автокозметика

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!