Shopping Cart
Пожарогасител с въглероден двуокис - 30 кг. - Торнадо

Пожарогасител с въглероден двуокис - 30 кг. - Торнадо

Заредени и окомплектовани с глава, снегообразувател, стойка за стена, CЕ маркировка, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване...

Price: 930.00лв. без ДДС: 775.00лв.

Заредени и окомплектовани с глава, снегообразувател, стойка за стена, CЕ маркировка, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съоръжения под налягане” и разрешение за гасителна ефективност, съгласно НАРЕДБА № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен диаметър:  ф330 мм
Обем: 46 л.
Дължина на цилиндъра: 1700 мм
Тегло на цилиндъра: 51.3 кг.
Тегло на пожарогасителя: 95 кг
Съдържание на карбон диоксид: 30 кг
Температурен интервал: -30С - 55 С
Максимално работно налягане: 150 bar
Тестово налягане: 225 bar
Минимална дебелина на цилиндъра: 5.4мм
Материал:  37Mn
Пожарен клас: 113B
Размер на опаковката: 116X60X80cm


ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВИДЕО:

ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма "Пожарна Техника" ООД.


Етикети: пожарогасител, въглероден двуокис, СО2, Торнадо

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!