Shopping Cart

Необходими документи

Във връзка с указания на ИА "Морска Администраия" изх.№ 87/17.01.2017 приложени по-долу, фирма Айекс ЕООД доставя оборудване, проектира и изгражда системи отговорящи на нужните условия.

Към м. Февруари 2017 г. на нас се довериха:

- Бургаски Корабостротелници АД

- Черноморски Риболов Несебър АД

- Рибснаб ООД

- Делта 2000 ООД

- Егео-3 ООД

- Хермес 2010 ЕООД

- Терещенсков ООД

- Електа ЕООД

- МТГ Делфин АД

- БДЖ Пътнически Превози ЕООД

- НКЖИ - Национална Компания Железопътна Инфраструктура

- Булмаркет ДМ

- Интернешънъл Пауър Съплай АД и мн.др.


За изграждане на система за обемно пожарогасене на плавателни съдове в т.ч. риболовни кораби е необходимо предоставяне на информация за плавателния съд, размери на защитавания сектор (моторен отсек или други), име и регистрационен номер, информация за заявителя - име на юридическото лице, БУЛСТАТ, МОЛ, адрес на регистрация, телефон, ел.едрес, име за контакт и телефонен номер. На база предоставената информация се съставя заявка за проектиране и/или доставка на оборудване. На база предоставената информация се предоставя оферта. При приемане на предложението от страна на заявителя при необходимост се подписва договор и се стартира процедурата по осъществяването на сделката, която е свързана със съставянето на проект, съгласуването му с ИА Морска Администрация по месторегистрация на плавателния съд, доставка на оборудването, монтаж, провеждане на изпитания, съставяне на протокол за извършен монтаж и предоставянето на пакета документи, които съпровождат системата.


Сравнение на продукт (0)

Показва 1 до 3 от 3 (1 страници)
Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!