Shopping Cart

Технология

     Основният принцип на аерозолното пожарогасене е заложен в разделянето на верижната реакция, която произтича в пламенната зона на горенето посредством отделящия се аерозол от генератора, който остава разпространен в помещението между 30 и 50 минути.

     При достигане на пожарогасителна концентрация на аерозола пламенното горене се прекратява, рязко спада отделянето на топлина и постепенно спада температурата в помещението. В продължение на 30-50 минути след приключване работата на генератора, пожарогасителните свойства на генератора се съхраняват, което изключва възможността за повторно запалване.


Сравнение на продукт (0)

Показва 1 до 3 от 3 (1 страници)
Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!