Shopping Cart
Прахов пожарогасител 3 кг АBC - Торнадо

Прахов пожарогасител 3 кг АBC - Торнадо

Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, стойка за МПС или стена ), със “CE” маркировка, EN3 - 3 кгПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:Пожарогасители...

Price: 28.00лв. без ДДС: 23.33лв.

Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, стойка за МПС или стена ), със “CE” маркировка, EN3 - 3 кг

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасители 1, 2 и 3 кг. предимно са предназначени за експлоатация в автомобили, ванове, кемпери и каравани. Също така намират широко приложение и в малки търговски обекти, но предписанията от пожарната изисква използването на 6 кг или повече в зависимост от квадратурата на помещенията. Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Съдържание на прах АВС в пожарогасителя: 3 кг
Температурен интервал: -30С -60С
Максимално работно налягане: 18bar
Тестово налягане: 27bar
Работен газ: Азот
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.07мм
Материал: St12/DC01
Пожарен клас: 13А 70B C


ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВИДЕО:


ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма "Пожарна Техника" ООД.


Етикети: пожарогасител, прахов, ABC, Торнадо, BC

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!