Shopping Cart

Свържете се с нас

Местоположение

АГС5М - Обемно пожарогасене на кораби
АГС5М - Обемно пожарогасене на кораби
гр. София, Бул. Асен Йорданов 14 - ХИМАТЕХ
Допуск се осъществява след обаждане по телефона при охраната.
Покажи карта на Гугъл
Телефон:
+359885021131

Отваря в
Работни дни от 9.00 до 17.00

Нашите магазини

Айекс ЕООД
Айекс ЕООД
София, Бул. Асен Йорданов №14
Покажи карта на Гугъл
Телефон:
+359885021131

Отваря в
понеделник - петък
9.00-18.00

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!